Webdesign

Onder webdesign verstaan we het ontwerpen en bouwen van een website. Citarex heeft zich gespecialiseerd in deze dienst en probeert altijd in overleg met de klant het juiste en gewenste eindresultaat te bereiken. Webdesign Riemst ontwerpt en bouwt professionele en betaalbare websites. Uw produkten of diensten worden zo op de juiste manier op het internet aangeboden.

Wij maken geen gebruik van bestaande templates dus iedere site is weer anders. De indeling van een website kan echter vaak overeenkomen met andere sites. Mocht u toch een keuze willen maken uit bestaande websites of templates dan is dat natuurlijk geen enkel probleem. U krijgt de website zoals u zich die voorstelt.

<p>Heeft u al een eigen bedrijfslogo of een visitekaartje dan kan het ontwerp van de site hier op gebaseerd worden als u dat wilt. U site is dan sneller klaar en eerder toegankelijk voor bezoekers op het internet.

<p>U kunt standaard kiezen tussen een website met bewegende of zonder bewegende elementen. Een combinatie van beide is mogelijk. Overige combinaties kunnen indien technisch haalbaar in het voortraject van het ontwerp besproken worden. Wij zorgen dat de site zijn uitstraling en functionaliteit niet verliest.